Новини
Сряда, 15 Март 2017 11:42

Документи за кандидатстване

 
Сряда, 15 Март 2017 08:18

Среща с инспектор детска педагогическа стая при 02 РП – СДВР

Целта на посещението ни беше да се запознаем с криминогенната обстановка в района и начина на работа на инспекторите в детска педагогическа стая. Имахме възможност да зададем много въпроси, отнасящи се както до работа на инспекторите, така и до проблемите на децата, родителите и училищата. Освен това служителите бяха любезни и отговориха на въпроси, касаещи цялостната работа на РПУ-тата, която има отношение към противообществените прояви.

Първото, което ни казаха е каква е групата, с която работят и в какъв ред – деца до 18 години, които имат или са жертви на противообществени прояви. Инспекторите са длъжни да оказват помощ както на кварталния, така и на разследващите полицаи, когато това се налага. Всеки инспектор си води дневник и карта за отчет, за всеки случай, с който работи. Ако едно дете има повече от 2-3 прояви, то тогава инспекторът, който работи с него открива „профилактично дело.“.

продължава>
 
Понеделник, 13 Март 2017 11:48

ГОДИШЕН ОТЧЕТ ЗА ДЕЙНОСТТА НА ОБЩЕСТВЕНИЯ ПОСРЕДНИК НА ТЕРИТОРИЯТА НА СТОЛИЧНА ОБЩИНА ЗА 2016 ГОДИНА

http://sofiaombudsman.bg/document.php?id=19


 

 
Понеделник, 13 Март 2017 08:13

Посещение на превантивно-информационен център по наркоманиите към Столична община

Студенти от НБУ, които са на стаж в Местната комисия за борба срещу противообществените прояви на малолетни и непълнолетни - район „Сердика”, посетиха ПИЦ по ПН. Този център е партньор в работата на МКБППМН - район „Сердика”.

Ето каква информация запазиха за себе си студентите.

Превантивно-информационен център по проблемите на нароманиите(ПИЦ по ПН) е специализирано здравно заведение към Столична община. ПИЦ по ПН-София помага при изпълнението на общинската политика по проблемите с употребата на психоактивни вещества. Услугите в центъра са безплатни за гражданите на София. Дневният консултативен център за деца, юноши и родители (ДКЦДЮР/) е структура към ПИЦ по ПH-София. Той е създаден през 2011 г. по проект „Слушайте детето“. Основна цел е подобряване на превантивните мерки и повишаване на достъпа до услуги за деца и подрастващи, експериментиращи и злоупотребяващи с наркотици, финансиран по Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство.

продължава>
 
Понеделник, 06 Март 2017 08:02

МКБППМН организира Кампанията на тема: „Добрият човек, добрата постъпка“.

Всеки ден сме свидетели на агресивно поведение от деца и възрастни и с това започват сутрешните блокове по телевизията, радиопредавания, статиите във вестниците . Агресивното поведение, тормозът водят след себе си същото. Защо трябва да се акцентира върху това. А нима не се случват добри неща, нима няма доброта около нас.

За да дадем шанс на доброто и в противовес на негативизма МКБППМН - Район „Сердика” организира кампания на тема: „Добрият човек, добрата постъпка“ . Да покажем на преден план и да дадем визия на добрият човек , който да бъде за подражание. А добрата постъпка може да мотивира деца и възрастни да се замислят за всичко около нас, как да бъдем по – добри , това трябва да бъде мисъл и начин на живот.

продължава>
 
Понеделник, 06 Март 2017 07:59

На 04.03.2017 г. в кв. Бенковски се проведе Празника на коня - Тодоровден.

Културното събитие се състоя под патронажа на Кмета на район "Сердика" - инж. Тодор Кръстев.

 

 

 

продължава>
 
Събота, 04 Март 2017 17:52

Да съхраним българското в район "Сердика" - празничен концерт по-случай Деня на самодееца

По-случай Деня на любителското художествено творчество, или както още е известен "ДЕНЯ НА САМОДЕЕЦА", СО - район "Сердика" съвместно със Синдикалният дом на културата на транспортните работници в България - София, проведоха празничен концерт "Да съхраним българското в район "Сердика", който се състоя на 01 март 2017 г. в киносалона на СДКТРБ – София.

продължава>
 
Четвъртък, 02 Март 2017 15:46

Столична община - Район Сердика се включи като работодател в програмата на МОН "Студентски практики" - провеждане на студентски стажове . На 13.02.2017г. започна стажът на група студенти от Нов български университет, специалност "Психология".

Стажът се провежда към Местната комисия за борба срещу противообществените прояви на малолетни и непълнолетни. Ментор на студентите е Мая Митева - секретар на МКБППМН.

продължава>
 
Понеделник, 27 Февруари 2017 09:24

Столична община район "Сердика" и Народно читалище "Георги Бенковски", Ви канят на тържественото откриване и традиционните състезания по случай Празника на коня - ТОДОРОВДЕН.

Културното събитие се провежда под патронажа на инж. Тодор Кръстев - кмет на СО - район "Сердика".

Проявата се реализира с подкрепата на Дирекция "Култура" в раздел „Събития на столичните райони” на Календара на културните събития на Столична община.

На 4 март 2017г. /събота/ от 10.00 часа - тържествено откриване на площада на кв. Бенковски

10.30 часа - състезания и демонстрации на стадиона в кв. Бенковски

 
Понеделник, 27 Февруари 2017 09:07

СО-район "Сердика" съвместно със Синдикалния дом на културата на транспортните работници в България организират празничен концерт, по-случай 1-ви март - Деня на самодееца. Културното събитие ще се проведе на 1 март 2017 г. от 18.00 часа в Концертната зала на СДКТРБ, бул. "Кн. Мария Луиза" № 106.

Вход свободен

Заповядайте да празнуваме заедно!

 
<< Начало < Предишна 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Следваща > Край >>

Страница 1 от 29
s_4.gif
Банер
Банер

Facebook

Банер