Отново в 59 ОУ „Васил Левски” в 5клас се проведе поредния час от превантивната програма на тема „Агресия в училище”.

Основната цел на превенцията по отношение на проблемите, свързани с агресията, насилието и тормоза, е най-общо казано предотвратяване на риска от агресивни прояви сред дадено население и оттук - предотвратяване на риска от възникване на лични вреди или вреди за обществото. Важно е децата да са запознати с последствията от негативните, агресивни прояви, както и ролите на насилник и жертва.

Информирането на учениците им помага да вникнат в същността и дълбочината на проблема.

Подарък от екипа „Кръг на избора“ - плакат, който да сложат в класната си стая и да ги подсеща как е най-добре да се реагира в напрегната ситуация или ситуация на тормоз.