На 10.05.2017г. МКБППМН, район „Сердика”, в партньорство с 02 РУ – СДВР, организира обучение за секретари на Месни комисии за борба срещу противообществените прояви от всички райони на Столична община. Тема е «Рискове от употребата на наркотични вещества».

Обучението беше открито от секретаря на МКБППМН, район «Сердика» - Мая Митева. Като домакин на събитието , приветствие поднесе кметът на район «Сердика» и председател на МК – инж. Тодор Кръстев.

Гости на семинара бяха г-н Константин Томанов – секретар на ЦКБППМН и началникът на 02 РУ – СДВР – г-н Иван Каназирски, които споделиха информация по темата и участваха по – късно в разискванията.

Г-н Пламен Петров – зам. Началник на 02 РУ – СДВР беше водещ на обучението за психоактивните вещества. Колегите секретари на МК видяха мостри на всякакви видове наркотици. Получи се добра дискусия и в обратна връзка разбрахме, колко е полезен този семинар за всички.