МКБППМН, СО - район „Сердика”, в календарния си план е предвидила различни дейности през лятото за деца с противообществени прояви и в неравностойно положение , живеещи в условията на висока степен на застрашеност. Целта е превенция на рисковото им поведение. Предвидени са посещения на Столична РЗИ, обучение за алкохол и тютюнопушене, БЧК , оказване на първа долекарска помощ и действия при земетресения – с. Лозен, музеи, галерии, забележителности из центъра на София, боулинг и билярд, национален парк Витоша, църкви, басейни, спортни турнири и други .

Програма „Лятна ваканция - 9” се провежда под патронажа н акмета на СО - Район "Сердика" и

Председател на МКБППМН - инж. ТОДОР КРЪСТЕВ.

Програма „Лятна ваканция - 9” е предиведно да започне от 03.07.2017г. – 14.07.2017г.

Програмата се осъществява в подкрепа на София – Столица на спорта 2018г.

Организатори на програмата са : Мая Митева и Райна Сотирова