За деца в неравностойно положение, МКБППМН,

Район „Сердика”

/03.07.2017г. – 14.07.2017г./

За девета поредна година Местната комисия за борба срещу противообществените прояви на малолетни и непълнолетни, към СО – Район „Сердика”, организира програма за деца с противообществени прояви и деца в риск. Програмата ще обхване част от лятото, когато децата не са на училище и имат повече свободно време.

Първият ден от Лятната ваканция е посветен на превантивна работа за борбата с тютюнопушенето и алкохола.

Началото беше дадено с посещение в СРЗИ, където децата изпитат чрез симулация какво е да си изпил 3 промила алкохол и да се опитваш да вървиш, чрез т.нар. „алкоочила”.

А куклата Сю пуши и показва колко катрани се отлагат в организма на пушачите. Децата са впечатлени.

След поучителните теми и демонстрации, завършихме в пицария „Андра”, където децата обядваха.

Благодарим на нашите домакини!