ЗАПОВЕД № СОА19-РД09-509/11.04.2019 г. на кмета на Столична община
относно места за поставяне на агитационни материали - плакати, съобщения, обръщения, реклами, афиши и др. от кандидатите, партиите, коалициите  и инициативните комитети за изборите за членове на Европейския парламент от Република България, насрочени за 26.05.2019 г. на територията на Столична община

ПРИЛОЖЕНИЕ № 1 към Заповед № СОА19-РД09-509/11.04.2019 г. на кмета на Столична община