Информация за издаване на удостоверения - СДВР - Дата на публикуване: 21.03.2017г.

 

График за получаване на книжа и материали - Дата на публикуване: 16.03.2017г.

 

Покана за консултации за ПСИК - Дата на публикуване: 13.03.2017г.

 

Обучение на СИК - Дата на публикуване: 07.03.2017г.

 

Уведомление за провеждане на консултации, за определяне състава на СИК - Дата на публикуване: 09.02.2017г.