СПИСЪЦИ НА ЗАЛИЧЕНИТЕ ЛИЦА от избирателните списъци в изборите за общински съветници и за кметове на 27 октомври 2019 г. - Дата на публикуване: 16.10.2019г.

График за получаване на изборни книжа и материалиДата на публикуване: 15.10.2019г.

Провеждане на обучение на СИК на територията на СО-район "Сердика" Дата на публикуване: 26.09.2019г.

Видео клипове с цел разясняване правата и задълженията на гражданитеДата на публикуване: 25.09.2019г.

Заповед на Столична община за забрана изоплзването на общинския транспорт на територията на Столична община за провеждане на предизборна агитация по смисъла на параграф 1, т.17 от допълнителните разпоредби на ИКДата на публикуване: 18.09.2019г.

Заповед за забрана за провеждане на предизборна агитация по смисъла на параграф 1, т.17 от допълнителните разпоредби на ИК в административните сгради на Столична общинаДата на публикуване: 18.09.2019г.

Заповед за определяне на местата за поставяне на агитационни материали за изборите за общински съветници и кметове

Дата на публикуване: 18.09.2019г.

Уведомление за провеждане на консултации за определяне състава на СИК - Дата на публикуване: 13.09.2019г.

Места, на които са обявени избирателните списъци 

Образуване на избирателни секции - Дата на публикуване: 10.09.2019г.