Конкурс - облагородяване на зелени площи и междублокови пространства - 26.05.2023г.

 

ОТДАВАНЕ ПОД НАЕМ 

 

Отдаване нод наем на нежилищни имоти-частна общинска собственост.

Отдаване под наем на жилищни имоти.

 

 

 

ЗА РАБОТА

 

Конкурс за длъжността - главен експерт в отдел "Устройство на територията и строителен контрол" - 13.07.2023г.

Конкурс за длъжността - главен експерт в отдел "Инженерна инфраструктура, благоустройство и екология" - 13.07.2023г.

Конкурс за длъжността - главен експерт в отдел "Устройство на територията и строителен контрол" - 26.05.2023г.

Конкурс за длъжността - главен експерт в отдел "Инженерна инфраструктура, благоустройство и екология" - 26.05.2023г.

Конкурс за длъжността - главен експерт в отдел "Регистрация и контрол на търговската дейност и общинска собственост - 17.02.2023г.

Конкурс за длъжността - главен архитект на СО-район "Сердика" - 15.12.2022г.

Конкурс за длъжността - главен експерт в отдел "Устройство на територията и строителен контрол" - 11.11.2022г.

Конкурс за длъжността - главен експерт в отдел "Административно и информационно обслужване" - 20.09.2022г.

Конкурс за длъжността - финансов контрольор в "Кабинет на кмета" - 18.07.2022г.

Конкурс за длъжността - главен експерт в отдел "Финансово-счетоводни дейности и човешки ресурси" - 15.02.2022г.

Конкурс за длъжността - главен експерт в отдел "Управление на общинската собственост" - 10.11.2020г.

Заповед №РСР19-РД09-298/07.11.2019г. за заемане на длъжността Секретар на МКБППМН по чл.81а, ал.2 от ЗДСл - 06.12.2019г.

Конкурс за длъжността - главен експерт в отдел "Инженерна инфраструктура, благоустройство и екология" - 17.09.2019г.

Столична община обявява конкурс за избор на експерт "Информационно обслужване и услуги", експерт "Логистика и информация" и експерт "Комуникация и информация" на Областен информационен център София-град и София-област. - 23.05.2019г.

Конкурс за длъжността - главен експерт в отдел "Регистрация и контрол на търговската дейност" - 15.02.2019г.

Конкурс за длъжността - старши юрисконсулт в отдел "Правно-нормативно и деловодно обслужване" - 15.02.2019г.

Конкурс за длъжността - главен експерт в отдел "Устройство на територията и строителен контрол" - 22.01.2019г.

Конкурс за длъжността - младши експерт в отдел "Финансово-счетоводни дейности и човешки ресурси" - 22.01.2019г.

Конкурс за длъжността - старши експерт в отдел "Образование, култура, социални дейности и спорт" - 22.01.2019г.

Конкурс за длъжността - главен експерт в отдел "Инженерна инфраструктура, благоустройство и екология" - 22.01.2019г.

Конкурс за длъжността - главен експерт в отдел "Устройство на територията и строителен контрол" - 17.07.2017г.

Конкурс за длъжността - главен експерт в отдел "Управление на общинската собственост" 06.04.2017г.

Прием на документи за кандидат-потребители и кандидати за Лични асистенти и Социални асистенти - 15.03.2017г.

Обява за подбор на водач - диспечер - 24.02.2017г.

Обявление за избор на изпълнител за дейности по информираност и публичност - Удължен срок - 24.01.2017г.

Обявление за избор на изпълнител за дейности по информираност и публичност - 18.01.2017г.

Oбява за провеждане на конкурс за войнишки длъжности за приемане на военна служба на лица, завършили граждански средни или висши училища, в страната и в чужбина за времето от 06.02.2017г. до 17.02.2017г. във военни формирования на Сухопътните войски, дислоцирани в Плевен, Асеновград, Пловдив, Свобода, Благоевград, Стара Загора, Хасково, Ямбол, Шумен, София и Мусачево - 24.10.2016г.

Обява за провеждане на конкурс за войнишки длъжности за приемане на военна служба на лица, завършили граждански средни или висши училища, в страната и в чужбина на 15.11.2016г., 16.11.2016г. и 17.11.2016г. в Националната гвардейска част - гр. София - 24.10.2016г.

Обява за допускане до участие и провеждане на конкурс с кандидати за приемане за оркестранти на военна слоужба в Гвардейския представителен духов оркестър и военните духови оркестри на Сухопътните войски и Военновъздушните сили с оркестранти чрез приемане на военна служба на лица, завършили граждански средни или висши училища в страната и в чужбина на 22.11.2016г. и 23.11.2016г. в Националната гвардейска част - гр. София - 24.10.2016г.

Подбор на водач-диспечер - удължен срок- 03.10.2016г.

Подбор на водач-диспечер- 19.09.2016г.

Подбор на психолог - 17.06.2016г.

Конкурс за длъжността - старши юрисконсулт в отдел "Правно-нормативно и деловодно обслужване" в СО-район "Сердика" - 14.05.2016г.

Конкурс за длъжността - старши юрисконсулт в отдел "Инженерна инфраструктура, благоустройство и екология" в СО-район "Сердика" - 14.05.2016г.

ПОДБОР НА ЕКСПЕРТ - ОБУЧИТЕЛ ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА ВЪВЕЖДАЩО ОБУЧЕНИЕ НА ЛИЧНИ АСИСТЕНТИ И СОЦИАЛНИ АСИСТЕНТИ - 11.05.2016г.

Започва прием на документи от кандидат-потребители и кандидати за Лични асистенти и Социални асистенти -13.04.2016г.

Обява за "ЗА ПОДБОР НА СПЕЦИАЛИСТ: АСИСТЕНТ МЕТОДИК" - 04.04.2016г.

Обява за "ПОДБОР НА КОНСУЛТАНТИ ЗА ИЗВЪРШВАНЕ ОЦЕНКА НА ИНДИВИДУАЛНИТЕ ПОТРЕБНОСТИ НА КАНДИДАТ - ПОТРЕБИТЕЛИТЕ" - 04.04.2016г.

Обява за "ИЗБОР НА ИЗПЪЛНИТЕЛ ЗА ДЕЙНОСТИ ПО ИНФОРМИРАНОСТ И ПУБЛИЧНОСТ" - 04.04.2016г.

Обява за медицински специалисти

Kонкурс за матроски (войнишки) длъжности във военни формирования от състава на Военоморските сили за приемане на военна служба на лица, завършили граждаснки, средни или висши училища, в страната и чужбина

Конкурс за войнишки длъжности за приемане на военна служба на лица, завършили граждански средни или висши училища в страната и чужбина за вреемто от 16.05.2015г. до 07.06.2016г. в 61-ва механизирана бригада - Карлово и 2-ра механизирана бригада - Стара Загора