Заповед №РСР19-РД09-298/07.11.2019г. за провеждане на процедура по обществено обсъждане на проект за ИПУР - ИПР на П.З. "Илиянци-изток" кв.2 и кв.3

 

Съобщение съгласно чл.62а, ал.1 от Закона за водите 

Информация за преценяване на необходимостта от ОВОС от "НОВЕ ИНДЪСТРИС" ООД