Информация по чл.4, ал.3 от Наредба за ОВОС от "София Електрик Бюринг" ООД, гр. София

Съобщение съгласно чл.62а, ал.1 от Закона за водите