Инвестиционно предложение за "Инсталиране на ново инсистернаторно устройство, модел FIDI 500, за обезвреждане чрез изгаряне на животински отпадъци (странични животински продукти (СЖП)), код 020102 - трупове на домашни любимци" в "Централно енерго ремонтна база" ЕАД

Обява на основание чл.4, ал. 2 от Наредба за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда от Евелина Василева за "Смяна предназначение на офис №1 в козметичен център"