Обява на основание чл.4, ал. 2 и чл.6, ал.1 и ал.9 от Наредба за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда от "МЕГАТУРС-1" ЕООД 

 

Обява на основание чл.4, ал.2 от Наредба за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда от "ЕТЕМ БЪЛГАРИЯ" ЕАД

Уведомление на основание чл.4, ал.2 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда от "Тео Билдинг" ООД