Уведомление до "Софийска вода" АД

Обява от "Софийска вода" АД

Съобщение до адресно регистрирани лица на административни адреси, на които не съществуват сгради, поради премахването им като незаконни

Уведомление от фирма "СОФИЯ ПРОДЖЕКТ - 1" ООД