Информация по чл.4, ал.3 от Наредба за ОВОС от "София Електрик Бюринг" ООД, гр. София