Информация за преценяване на необходимостта от ОВОС от "БиЕй Глас България" АД

 

Съобщение съгласно чл.62а, ал.1 от Закона за водите