Обява на основание чл.4, ал. 2 от Наредба за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда от "ГРИЙН ИНВЕСТМЪНТ ПРОПЪРТИС" ЕООД