Решение №94 на СОС от 14.02.2019г. 

Обява на основание чл.6, ал. 1 и ал. 9 от Наредба за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда от "София Електрик Бюринг" ООД