Обява на основание чл.4, ал. 2 от Наредба за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда

Обява на основание чл.4, ал. 2 от Наредба за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда

Обява на основание чл.6, ал. 9 от Наредба за извършване на оценка на въздействието върху околната среда от "ЕТЕМ България" ЕАД