Информация за преценяване на необходимостта от ОВОС

Уведомление за инвестиционно предложение от "НОВЕ Индъстрис" ООД