1. РИОСВ

2. Скица

3. Уведомление за ИП

4. Превод на паспорт

5. Задание

 

Обява на основание чл.4, ал. 2 и чл.6, ал.1 и ал.9 от Наредба за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда от "МЕГАТУРС-1" ЕООД 

 

Опасност от проникване и разпространение на заболяването Африканска чума по свинете (АЧС) в Европа