Информация за собствениците на домашни свине във връзка със заболяването Африканска чума по свинете