Съобщение до адресно регистрирани лица на административни адреси, на които не съществуват сгради, поради премахването им като незаконни

Уведомление от фирма "СОФИЯ ПРОДЖЕКТ - 1" ООД