Уведомление на основание чл.4, ал.2 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда от "Тео Билдинг" ООД

 

Уведомление на основание чл.4, ал.2 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда