Уведомление до "Софийска вода" АД

Обява от "Софийска вода" АД

Съобщение до адресно регистрирани лица на административни адреси, на които не съществуват сгради, поради премахването им като незаконни