Изпълнение на СМР за привеждане на детски площадки на територията на СО-район "Сердика" в съответствие с изискванията на Наредба №1

Информация ID 9077345 - Дата на публикуване: 18.06.2018г.

Документация - Дата на публикуване: 18.06.2018г.

Образци - Дата на публикуване: 18.06.2018г.

Протокол №РСР18-РД92-15/10.07.2018г. - Дата на публикуване: 10.07.2018г.