Реновиране на четири детски площадки в ДГ № 118 "Усмивка", кв. „ Орландовци” на територията на СО – район „Сердика“.

Информация ID 9080799- Дата на публикуване: 14.09.2018г.

Докуемнтация - Дата на публикуване: 14.09.2018г.

Образци - Дата на публикуване: 14.09.2018г.

Схема за разполагане на съоръженията в детските площадки в двора на ДГ 118 "Усмивка" - Дата на публикуване: 14.09.2018г.