Изпълнение на строителни дейности в 60 ОУ „Св. Св. Кирил и Методий”- малка учебна сграда

Информация №9081693 - Дата на публикуване: 09.10.2018г.

Документация - Дата на публикуване: 09.10.2018г.

Образци - Дата на публикуване: 09.10.2018г.

Доклад - обследване за енергийна ефективност - Дата на публикуване: 09.10.2018г.

Резюме - обследване за енергийна ефективност - Дата на публикуване: 09.10.2018г.

Проект по част конструктивна - Дата на публикуване: 09.10.2018г.