Доставка на хранителни стоки и напитки в детски заведения и ясла на територията на СО-район “Сердика”.

Решение 934401 - Дата на публикуване: 19.09.2019г.

Обявление 934407 - Дата на публикуване: 19.09.2019г.

Документация - Дата на публикуване: 19.09.2019г.

ЕЕДОП - Дата на публикуване: 19.09.2019г.

Образци - Дата на публикуване: 19.09.2019г.

Мотиви по чл.231, ал.5 от ЗОП - Дата на публикуване: 19.09.2019г.