ПРОГРАМА – „ЛЯТНА ВАКАНЦИЯ - 10

за деца в неравностойно положение, МКБППМН ,

 Район „Сердика”

/02.07.2018г. – 13.07.2018г./

 

За десета поредна година Местната комисия за борба срещу противообществените прояви на малолетни и непълнолетни , към СО – Район „Сердика”, организира  програма за деца с противообществени прояви и деца в риск. Програмата ще обхване част от лятото , когато децата не са на училище и имат повече свободно време.

Превенция на противоправни деяния, чрез спорт /плуване, колоездене, футбол, бадмингтон, волейбол, шах, танци /, туризъм, култура, посещение на музеи, църкви, манастир, институции, са сред заниманията с децата. Организирано е посещение в Български червен кръст, със симулация на земетресения, различна степен, както и оказване на първа долекарска помощ.  Това оставя дълбоко впечатление у децата.

Друга превантивна дейност е насочена срещу алкохола и цигарите, чрез  посещение в СРЗИ, където децата ще изпитат чрез симулация какво е да си изпил 3 промила алкохол и да се опитваш да вървиш , чрез т.нар. „алкоочила”.

А в Националния политехнически музей ще има демонстрации и опити от физиката и химията.

Приятно забавление!!!

 

Начало на програмата „Лятна ваканция” е 10.00 ч. на 02.07.18г.

Сборен пункт пред сградата на район „Сердика”, бул.” Княгиня М. Луиза” №88