МКБППМН, район Сердика организира и реализира Общински стратегии за учебната 2017/ 2018г.

По стратегията " Девиантно поведение при най - малките " психологът Стефка  Балтова работеше с   учениците от І, ІІ и ІІІ класове . Раздадени бяха награди за най – малките в 29 СУ «Кузман Шапкарев» , осигурени от кмета на район «Сердика»  и председател на МКБППМН.