МКБППМН, район Сердика приключи работата по Общински стратегии за учебната 2017/ 2018г.

МКБППМН, под патронажа на кмета на район «Сердика»  и председател на МКБППМН - инж. Тодор Кръстев осигури награди за най – малките ученици от  59 ОУ «Васил Левски».

В поредица от часове, децата учиха за Агресията - вербална, когато се обиждат и невербална, когато се бият. Децата могат да различават видове поведение и тип агресия , както и  " Да казват "НЕ" на агресията".