На 22.04.2019 г. в 29 СУ „Кузман Шапкарев“ продължи работата по Общински стратегии в първи и четвърти клас.  Тема „Справяне с неприемливото поведение при най-малките“. Трети урок е на тема : „Десет начина да кажем НЕ на агресията“.

Класният ръководител  на първи клас сподели, че едно момче има положителна промяна в поведението , в резултат на работата на г-жа  Стефка Балтова  за агресивното поведение в училище.