На 09.04.19 г., както и на 16.04.19 г., Местната комисия за борба срещу противообществените прояви на малолетните и непълнолетните – район „Сердика“, осъществи две обучения на територията на 29. СУ „Кузман Шапкарев“. Темата на обученията, които се проведоха в горния курс на средното училище, беше „Съновиденията в юношеска възраст в следствие на травматични ситуации“. Лектор бе общественият възпитател към МКБППМН СО - район „Сердика“, член на ръководството на Държавната агенция за закрила на детето в Министерски съвет и преподавател във Философския факултет на СУ „Св. Климент Охридски“ – Станислав Пандин.

В рамките на двете събития, учениците показаха завидни познания в областта на философското и психологическото познание, и в частност, в контекста на детската и юношеската психология. Така зададена темата, провокира оживена полемика сред средношколците по въпроса, като в дискусиите се включиха и преподаватели от училището.

Обученията бяха осъществени с любезното съдействие на кмета на район „Сердика“ – инж. Тодор Кръстев, секретаря на МКБППМН – г-жа Мая Митева, както и благодарение на ръководството на 29. СУ „Кузман Шапкарев“ – г-жа Маргарита Милева и г-жа Румяна Рачева.

Съновиденията в юношеска възраст в следствие на травматични ситуации2