Ученици от 29 СУ „Кузман Шапкарев“ бяха наградени за активното си участие в занятията по Общинската стратегия „Справяне с неприемливото поведение при най-малките“. С помощта на психолога Стефка Балтова децата се научиха на толерантност и как да се справят с агресията.

Заниманията по стратегията обхванаха ученици от първи до четвърти клас на 29. СУ. Те бяха организирани от Местната комисия за борба срещу противообществените прояви на малолетните и непълнолетните към район „Сердика“.

Наградите – книжки и топки, са осигурени от инж. Тодор Кръстев, кмет на район „Сердика“ и председател на МКБППМН.