И последната целева група в работата по Общински стратегии приключи по  темата : „Справяне с неприемливото поведение при най-малките“. В тази стратегия работиха всички деца от първи до четвърти клас в 59 ОбУ „Васил Левски“ с психолога Стефка Балтова.

За тяхната активност, доброто им справяне с правилата и техниките на работа и резултатите, които показаха в отношенията помежду си в края на учебната година, децата получиха награди, осигурени от кмета на СО – район Сердика и председател на МКБППМН, инж. Тодор Кръстев.