Уважаеми съграждани,
във връзка със започване подготовката на сторителната площадка за обект: "Основен ремонт по съществуващо положение на ул. "Габър" в участъка от ул. "Охрид" до ул. "Шумен", кв. Банишора, Ви уведомяваме, че от 09.09.2019г. до приключване на строително-ремонтните дейности, следва да няма паркирани автомобили в посочения участък.
Благодарим Ви за проявеното търпение.