Новини
Понеделник, 24 Април 2017 07:33

 
Сряда, 19 Април 2017 12:42

ОБЯВЕН Е СПИСЪК НА КЛАСИРАНИТЕ КАНДИДАТ-ПОТРЕБИТЕЛИ НА СОЦИАЛНИ УСЛУГИ ПО ПРОЕКТ "НЕЗАВИСИМ СЪМ, ЗАЩОТО ВЕЧЕ ИМА КОЙ ДА ПОЛАГА ГРИЖИ ЗА МЕН" - ЗА ОБЯВЕНО ВТОРО КАНДИДАТСТВАНЕ В ПЕРИОДА 16-30.03.2016 г. Проектът е финансиран по Оперативна програма " Развитие на човешките ресурси " 2014-2020 г., процедура з а директно предоставяне на безвъзмездна финансова помощ BG05M9OP001-2.002 "Независим живот" .

Списък на класираните кандидати

 
Сряда, 19 Април 2017 10:30

Проектни дейности за реализиране на проект "СПОРТ И ЗДРАВЕ" в СО - район "Сердика"

В изпълнение на Програма за развитие на физическото възпитание и спорт в Столична община, СО – район „Сердика” работи по проект „Спорт и здраве", който напълно съответства с Общинската Стратегия за развитие на Физическото възпитание и спорт за периода 2016 – 2020 г. на Столична община и се реализира в подкрепа на инициативата "София - Европейска столица на спорта - 2018 година".

Същността на настоящия проект се изразява в провеждането на спортни турнири: Турнир по лека атлетика, организиран по случай Великденските празници и Турнир "За купата на кмета" по футбол, организиран по случай Деня на българския спорт - 17 май.

Участие в спортните прояви ще вземат ученици от всички общински училища в СО – район „Сердика”. Учениците ще имат възможността да проявят своите спортни заложби, чрез участието си в състезанията, което ще окаже положителен възпитателен ефект. Отборите, заели призови места ще бъдат наградени с купи и медали, на всички участници ще бъдат раздадени тениски с логото на Столична община и логото на "София - Европейска столица на спорта - 2018 година".

Проектът обхваща деца и младежи от ІII-ти до Х-ти клас на основните и средни училища в СО - район „Сердика”. Общият брой на участниците ще бъде около 280 ученици от осем училища (включително представители от малцинствен произход), разположени на територията на СО - район „Сердика”. Конкретните дейности по проекта са:

 

  • 20.04.2017 г. от 14.00 часа ще се проведе техническа конференция с преподавателите по ФВС за теглене на жребии и подаване на заявки за участие в турнирите.
  • 25.04.2017 г. от 14.00 часа - Великденски турнир по лека атлетика, възрастови групи 3-4, 5-7 и 8-10 клас. Спорната проява ще се проведе в двора на 58 ОУ „Сергей Румянцев”, кв. „Орландовци”.
  • 17.05.2017 г. от 10.00 часа – Турнир по футбол „За купата на кмета”, посветен на Деня на българския спорт – 17 май, възрастови групи: 3 – 4 клас, 5 – 7 клас и 8 – 10 клас. Спортната проява ще се проведе на Спортен комплекс „Орландо спорт”, кв. „Орландовци”.

 

Всички дейности по настоящия проект ще се проведат под патронажа на инж. Тодор Кръстев – Кмет на СО – район „Сердика” и ще бъдат изпълнени в подкрепа на инициативата "София - Европейска столица на спорта – 2018 година".

 
Четвъртък, 13 Април 2017 13:50

МКБППМН – район „Сердика ”, е организатор на стажа на студенти от НБУ

Отново в 59 ОУ „Васил Левски” в 5клас се проведе поредния час от превантивната програма на тема „Агресия в училище”.

Основната цел на превенцията по отношение на проблемите, свързани с агресията, насилието и тормоза, е най-общо казано предотвратяване на риска от агресивни прояви сред дадено население и оттук - предотвратяване на риска от възникване на лични вреди или вреди за обществото. Важно е децата да са запознати с последствията от негативните, агресивни прояви, както и ролите на насилник и жертва.

продължава>
 
Събота, 08 Април 2017 09:45

МКБППМН – район „Сердика ”, е организатор на стажа на студенти от НБУ

В програмата на стажа са включени екипна подготовка на превантивни програми в училищата. Екипите се подготвяха по теми , в зависимост от спецификата на училището, след което започна реализация на часовете.

Една от темите е : „Какво са агресията, насилието и тормоза? Как да се справим с тях? Към кого да се обърнем? Тази тема беше подготвена и реализирана в 59 ОУ „Васил Левски” в 5клас Предвидени бяха три часа в три различни седмици. Чрез игри , презентации и други интерактивни методи децата бяха запознати с темата и очакваха идването на екипа ни със студентите.

продължава>
 
Петък, 07 Април 2017 11:39

МКБППМН – район „Сердика ”, е организатор на стажа на студенти от НБУ

В програмата на стажа са включени екипна подготовка на превантивни програми в училищата. Екипите се подготвяха по теми , в зависимост от спецификата на училището, след което започна реализация на часовете.

Темата за агресията бе представена и в 5 клас и в 100 ОУ „Найден Геров”.

Децата научиха: Какво са агресията, насилието и тормоза? Кога и къде се проявяват? Как да се справим с гнева? Към кого да се обърнем, ако имаме нужда от помощ или да споделим?

Имаше и домашно - рисунка по избор на една от зададените теми: „Какво ме ядосва, какво ме успокоява?“ / „Кое ме обижда, кое ме прави шастлив?“

продължава>
 
Петък, 07 Април 2017 10:33

Посещение в Столична регионална дирекция

При посещението на групата студенти в тази институция научиха за разработваните превантивни програми за популяризиране на поведение, които осигуряват здравна култура .

Студентите присъстваха на обучение на тема : „Алкохолът и тютюнопушенето”. Направиха демонстрации с кукла Сю – макет, който пуши и показва отлагането на катраните, след което бе направено замерване на всички за наличие въглероден монооксид.

Друга демонстрация бе с алкоочила, симулиращи употреба на 2.5пробила алкохол. Имаше смях , защото трудно се минаваха конусите , които трябваше да бъдат обиколени. Така остана нещо в съзнанието – за вредите и резултатите от алкохола и тютюнопушенето. Всичко е личен избор.

 

продължава>
 
Сряда, 22 Март 2017 11:18

Прием на ученици в 1-ви клас

Решение № 83 от 23.02.2017 г. на СОС

Система за прием на ученици за 1-ви клас

Прием на ученици в 1-ви клас - училища


 
Сряда, 15 Март 2017 11:42

Документи за кандидатстване

 
Сряда, 15 Март 2017 08:18

Среща с инспектор детска педагогическа стая при 02 РП – СДВР

Целта на посещението ни беше да се запознаем с криминогенната обстановка в района и начина на работа на инспекторите в детска педагогическа стая. Имахме възможност да зададем много въпроси, отнасящи се както до работа на инспекторите, така и до проблемите на децата, родителите и училищата. Освен това служителите бяха любезни и отговориха на въпроси, касаещи цялостната работа на РПУ-тата, която има отношение към противообществените прояви.

Първото, което ни казаха е каква е групата, с която работят и в какъв ред – деца до 18 години, които имат или са жертви на противообществени прояви. Инспекторите са длъжни да оказват помощ както на кварталния, така и на разследващите полицаи, когато това се налага. Всеки инспектор си води дневник и карта за отчет, за всеки случай, с който работи. Ако едно дете има повече от 2-3 прояви, то тогава инспекторът, който работи с него открива „профилактично дело.“.

продължава>
 
Понеделник, 13 Март 2017 11:48

ГОДИШЕН ОТЧЕТ ЗА ДЕЙНОСТТА НА ОБЩЕСТВЕНИЯ ПОСРЕДНИК НА ТЕРИТОРИЯТА НА СТОЛИЧНА ОБЩИНА ЗА 2016 ГОДИНА

http://sofiaombudsman.bg/document.php?id=19


 

 
<< Начало < Предишна 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Следваща > Край >>

Страница 4 от 33
s_2.gif
Банер
Банер

Facebook

Банер