Празник на кв. „Орландовци”- район "Сердика"

На 14 октомври  2017 г. /събота/ от 11.00 ч,. по-случай празника на квартала в храм „Света Петка Самарджийска”, кв. Орландовци ще бъде отслужен молебен за здраве и просперитет.

Пред Народно читалище „Райна Княгиня” от 18.00 часа  за жителите и гости на кв. Орландовци ще бъде изнесена културно-музикална програма.

Събитието е част от Календара на културните събития на Столична община.  

На 9 и 10 . 10. 2017г. в МКБППМН, район „Сердика” бяха на практика студенти от Софийски университет „Свети Климент Охридски”,  Магистърска  програма "Социална работа с деца и семейства" .

Студентите се запознаха с работата на МК, с начина на организиране и провеждане на възпитателни дела, партньорството на МК с други институции  и неправителствения сектор.

Специално внимание се обърна на   превантивните програми на МК. Работата продължи с решаваха казуси и обмяна на информация.

Научно-практическа конференция „Добри практики в областта на здравословния начин на живот, физическото възпитание и спорта в образователните институции”

 На 5 октомври 2017 г., в АУЛА-та на СУ „Св. Климент Охридски” се проведе официална церемония по откриване и награждаване на участниците в Научно-практическа конференция на тема: „Добри практики в областта на здравословния начин на живот, физическото възпитание и спорта в образователните институции”.

Кметът на СО – район „Сердика” – инж. Тодор Кръстев, получи награда, по повод реализираните от районната администрация инициативи, насочени към обучение на деца и ученици от общинските училища по безопасност на движението, приложно колоездене, физическо възпитание и спорт.