СО-район "Сердика" съвместно със Синдикалния дом на културата на транспортните работници в България организират празничен концерт, по-случай 1-ви март - Деня на самодееца. Културното събитие ще се проведе на 1 март 2017 г. от 18.00 часа в Концертната зала на СДКТРБ, бул. "Кн. Мария Луиза" № 106.

Вход свободен

Заповядайте да празнуваме заедно!