Банкови сметки СО "РАЙОН СЕРДИКА"


 


За внасяне на гаранции:

 

 

ОБЩИНСКА БАНКА Ф.Ц.МАРИЯ ЛУИЗА

Бул.Мария Луиза N88

IBAN: BG49SOMB91303327755001

BIC: SOMBBGSF

 

 


 

Удостоверения за:

  • наследници;
  • адресна регистрация;
  • акт за раждане;
  • акт за смърт;
  • семейно положение

 

ОБЩИНСКА БАНКА Ф.Ц.МАРИЯ ЛУИЗА

Бул.Мария Луиза N88

IBAN: BG58SOMB91303127755001

BIC: SOMBBGSF

 


 

 
Банер
Банер

Facebook

Банер