Сряда, 21 Юни 2017 12:26

В изпълнение на проект "Интеграция на ученици от етническите малцинства в образователната система" по Оперативна програма "Наука и образование за интелигентен растеж" 2014-2020 бяха извършени следните дейности:

- На 10.02.2017 г. в заседателната зала на СО-район "Сердика", бул. "Княгиня Мария Луиза" 88, се проведе откриваща пресконференция. На участниците в пресконференцията беше представена презентация с заложените дейности по проекта. За информиране на обществеността беше поставено съобщение на информационното табло в сградата на районната администрация.

- Сформиране на клубове по интереси в 59 ОУ, в които се провеждаха занимания по предварително изготвен график с ученици от училището, както следва:

 

  • Клуб "Сексуално и репродуктивно здраве"
  • Клуб "Да сготвим заедно"
  • Клуб " Традиции и култура на етносите"
  • Клуб "Аз и компютъра"
  • Клуб "Баскетбол"
  • Клуб "Футбол"

- Провеждане на допълнителни занимания със спорт и дейности на открито, по време на които учениците от 59 ОУ посетиха Природен парк "Витоша".

 

- Провеждане на изнесено обучение "Здравословен начин на живот" за ученици от 59 ОУ, което се състоя в с. Добринище, в периода от 09.04. до 13.04.2017 г.

- Учениците от клубовете по интереси демонстрираха част от наученото по време на тържеството по-случай 125 години от създаването на 59 ОУ "Васил Левски". Събитието се проведе на 05 май 2017 година в концертната зала на Синдикалния дом на културата на транспортните работници в България. Представена бе презентация за историята на училището, подготвена от учениците от Клуб "Аз и компютъра". Дейностите с учениците от 59 ОУ ще продължат и през новата учебна 2017/2018 година.

 
s_12.gif
Банер
Банер

Facebook

Банер