Обществени поръчки
Филтър по заглавие 
1 РСР17-РД93-9/14.07.2017г. - ОБНОВЯВАНЕ ЗА ЕНЕРГИЙНА ЕФЕКТИВНОСТ НА МНОГОФАМИЛНА ЖИЛИЩНА СГРАДА НА ТЕРИТОРИЯТА НА СТОЛИЧНА ОБЩИНА, РАЙОН”СЕРДИКА”, ВЪВ ВРЪЗКА С „НАЦИОНАЛНАТА ПРОГРАМА ЗА ЕНЕРГИЙНА ЕФЕКТИВНОСТ НА МНОГОФАМИЛНИ ЖИЛИЩНИ СГРАДИ“, ПРИЕ 14.07.2017
2 РСР17-РД93-8/13.07.2017г. - Повишаване на енергийната ефективност в обекти общинска собственост на територията на СО-район „Сердика”, по обособени позиции: І -ва обособена позиция: Реконструкция на вътрешно-отоплитена инсталация в ДГ 149 „Зорни 13.07.2017
3 РСР17-РД93-7/22.06.2017 - Изпълнение на конструктивни и възстановителни работи в сградата на 58 ОУ „Сергей Румянцев” на територията на СО-район „Сердика” по обособени позиции: І-ва обособена позиция: Изготвяне на проект за конструктивно-възст 22.06.2017
4 РСР17-РД93-6/13.06.2017г - Доставка на хранителни стоки и хигиенни материали в детските заведения и ясла на територията на СО-район “Сердика” по обособени позиции: І-ва обособена позиция: Доставка на хранителни стоки и напитки и ІІ-ра обособена позиция: 09.06.2017
5 РСР17-РД93-5/25.05.2017г.-Възстановяване и извършване на ремонтни дейности на детски площадки на територията на СО-район „Сердика” по обособени позиции: І-ва обособена позиция: Изпълнение на детска площадка, находяща се в УПИ ІІ, кв.9, м. „Зон 25.05.2017
6 РСР17-РД93-2/10.02.2017 - Доставка на хранителни стоки и хигиенни материали в детските заведения и ясла на територията на СО-район “Сердика” по обособени позиции: І-ва обособена позиция: Доставка на хранителни стоки и напитки и ІІ-ра обо 10.02.2017
7 РСР17-РД93-1/17.01.2017 - Доставка на гориво за отопление за стационарни отоплителни инсталации в учебни и детски заведения на територията на СО-район "Сердика" 17.01.2017
8 РСР16-РД93-13/12.09.2016г. - Облагородяване на инженерната и социалната инфраструктура на обекти-общинска собственост на територията на СО-район „Сердика” по обособени позиции: І-ва обособена позиция: Подновяване и преустройство на зона за ежедн 12.09.2016
9 РСР16-РД93-12/12.09.2016г. - Изпълнение на мерки за повишаване на енергийната ефективност в ДГ №48 "Братя Грим" 12.09.2016
10 РСР16-РД93-10/14.07.2016 - Изпълнение на мерки за повишаване на енергийната ефективност в ОДЗ №48 "Братя Грим". 14.07.2016
11 РСР16-РД93-9/12.07.2016 - Ремонтно-възстановителни и укрепителни дейности, обработка на дилатационни фуги, осигуряване на достъпна среда. 11.07.2016
12 РСР16-РД93-8/04.07.2016 - Реализация на инженерингов проект за изграждане на две детски площадки при бл.43 в кв.Банишора на територията на СО-район "Сердика", включващ изготвяне на проект, изпълнение на СМР и лицензиране. 04.07.2016
13 РСР16-РД93-5/13.05.2016 - Доставка на специализирано транспортно средство, адаптирано за хора с увреждания, за нуждите на проект BG05M9OP001-2.002.0221-С001 "Независим съм, защото вече има кой да полага грижи за мен" по ОП "Човешки ресурси". 12.05.2016
14 РСР16-РД93-4/07.04.2016г.-„ДОСТАВКА НА СПЕЦИАЛИЗИРАНО ТРАНСПОРТНО СРЕДСТВО, АДАПТИРАНО ЗА ХОРА С УВРЕЖДАНИЯ, ЗА НУЖДИТЕ НА ПРОЕКТ BG05M9OP001-2.002.022 "НЕЗАВИСИМ СЪМ, ЗАЩОТО ВЕЧЕ ИМА КОЙ ДА ПОЛАГА ГРИЖИ ЗА МЕН" ПО ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА „РАЗВИТИЕ НА ЧОВЕШКИ 07.04.2016
15 РСР16-РД93-3/17.02.2016г. - Модернизация и внедряване на мерки за енергийна ефективност на 29 СОУ "Кузман Шапкарев" на територията на СО-район "Сердика"”, които се изразяват в: Хидро и топлоизолация на покриви; Топлоизолационна 17.02.2016
16 РСР16-РД93-1/13.01.2016г. - Охрана на общински детски заведения на територията на СО-район "Сердика" - СДГ №31 "Зора", ЦДГ №49 "Усмивка", ОДЗ №63 "Слънце" , ЦДГ №149 "Зорница, ЦДГ №106 "Княгиня Мария Луиза" и Детска ясла №70. 13.01.2016
17 РД-1200-16/10.12.2015 Охрана на общински детски заведения на територията на СО-район "Сердика" - СДГ №31 "Зора", ЦДГ №49 "Усмивка", ОДЗ №63 "Слънце" , ЦДГ №149 "Зорница, ЦДГ №106 "Княгиня Мария Луиза" и Детска ясла №70. 10.12.2015
18 РД-1200-15/08.12.2015г. - Доставка на обзавеждане за ОДЗ №63 "Слънце", находящо се в кв.Бенковски на територията на СО-район "Сердика" по видове и количества артикули, посочени в Приложение №1. 08.12.2015
19 РД-1200-13/16.10.2015г. Инженеринг за изграждане и реновиране на две детски площадки пред бл.1, 2 и 3 на ул.История Славянобългарска, кв.Орландовци на територията на СО-район "Сердика", включващ изготвяне на проект, поетапно изпълнение на СМР и лицензира 16.10.2015
20 РД-1200-11/27.08.2015г. - "Изпълнение на мерки за енергийна ефективност в ЦДГ №49 "Усмивка", ул.Тайга №29 на територията на СО-район "Сердика" 27.08.2015
21 РД-1200-10/13.08.2015г. - "Изграждане на зони за отдих на територията на СО-район "Сердика"" 13.08.2015
22 РД-0903-14/03.08.2015г. - "Избор на проектант за изготвяне на работен проект за изграждане на канализация и водоснабдяване на кв. "Бенковски", СО-район "Сердика" - втори етап" 03.08.2015
23 РД-0903-12/14.07.2015г. "Изграждане и оборудване на нов физкултурен салон към 48 ОУ "Йосиф Ковачев", ул.Клокотница № 21, на територията на СО-район "Сердика" по обособени позиции: І-ва обособена позиция: Извършване на строително-монтажни работи на физкул 14.07.2015
24 РД-0903-8/05.06.2015г. „Модернизация и внедряване на мерки за енергийна ефективност на 29 СОУ "Кузман Шапкарев" на територията на СО-район "Сердика"”, които се изразяват в: Хидро и топлоизолация на покриви; Топлоизолационна система по фасади и еркери; Под 05.06.2015
25 РД-0903-5/08.05.2015 "Отпечатване и доставка на учебници и учебни помагала за децата в подготвителната група/клас и учениците от I - VII клас в общинските училища и детски градини на територията на СО-район "Сердика" за учебната 2015/2016г.“ 08.05.2015
26 РД-0903-3/21.04.2015г. - Организиране и провеждане на обучения на служителите на СО-район „Сердика” по проект: „Подобряване квалификацията на служителите на районна администрация „Сердика”” в изпълнение на договор за предоставяне на безвъзмездна финансо 21.04.2015
27 РД-0903-1/16.04.2015г. “Отпечатване и доставка на учебници и учебни помагала за децата в подготвителната група/клас и учениците от I - VII клас в общинските училища и детски градини на територията на СО-район "Сердика" за учебната 2015/2016г.“ 16.04.2015
28 1200-16/12.12.2014г. - Охрана на общински детски заведения на територията на СО-район "Сердика" - СДГ №31 "Зора", ЦДГ №49 "Усмивка", ОДЗ №63 "Слънце" , ЦДГ №149 "Зорница", ЦДГ №45 "Алиса", ЦДГ №106 "Княгиня Мария Луиза" и Детска ясла №70. 12.12.2014
29 1200-15/01.12.2014г. - Строително-ремонтни дейности по подмяна на отоплителната инсталация в 100 ОУ "Найден Геров" на територията на СО-район "Сердика" 01.12.2014
30 1200-14/25.11.2014г. - Охрана на общински детски заведения на територията на СО-район "Сердика" - СДГ №31 "Зора", ЦДГ №49 "Усмивка", ОДЗ №63 "Слънце" , ЦДГ №149 "Зорница", ЦДГ №45 "Алиса", ЦДГ №106 "Княгиня Мария Луиза" и Детска ясла №70. 25.11.2014
Банер
Банер

Facebook

Банер