Вътрешни правилa
УСТРОЙСТВЕН ПРАВИЛНИК

Изтегли файл

 
ИНСТРУКЦИЯ ЗА ОБРАБОТВАНЕ НА ДОКУМЕНТИ И РЕГИСТРИ, СЪДЪРЖАЩИ ЛИЧНИ ДАННИ

Изтегли файл

 
ИНСТРУКЦИЯ ЗА ПРИЕМАНЕ И РАЗГЛЕЖДАНЕ НА СИГНАЛИ ЗА КОРУПЦИЯ В СО-РАЙОН "СЕРДИКА"

Изтегли файл

 
ЕТИЧЕН КОДЕКС НА СЛУЖИТЕЛИТЕ В СО-РАЙОН "СЕРДИКА"

Изтегли файл

 


s_8.gif
Банер
Банер

Facebook

Банер