Публикации

Покана до Радослав Георгиев Лачовски - 23.02.2017

 

График канализация кв. "Бенковски"

График

Печати

 

График за провеждането на ремонти по топлопреносната мрежа през 2016г.

 

Инструкция за извършване на дезинфекция на животновъдни обекти и обработка на животните срещу насекоми, провеждани от фермери, срещу син език, заразен нодуларен дерматит и други векторно преносими болести

 

Списък на управителите на етажна собственост в СО-район "Сердика"

Регистър на сдруженията на собствениците на сгради в режим на етажна собственост

 
Петък, 31 Юли 2015 12:12

Настоящият протокол се публикува на основание § 16, ал. 3 от ПЗР към ЗИД на ЗГрР, във връзка с изискванията на чл.92 и чл.99а от ЗГрР, за резултата от проверка на извършените адресни регистрации или за промяна на адрес в периода 1 юли 2014г. - 30 април 2015г.

Протокол № РД-93 01-385/30.07.2015

 


Банер
Банер

Facebook

Банер