На 02 юни 2018 г. за трета поредна година на територията на СО - район "Сердика" в парк "Братска могила", кв. Орландовци се проведе Международен интегриран детски фестивал "ВИЕ СТЕ ЧАСТ ОТ НАС", посветен на 1-ви юни - Международния ден на детето.
Целта на фестивала е да интегрира деца със здравословни проблеми и да популяризира спорта, като извор на здраве. 
Спортният празник се реализира от Федерация за адаптирана физическа активност, със съдействието на СО - район "Сердика" и се проведе  под патронажа на инж. Тодор Кръстев - кмет на района. 

Международен интегриран детски фестивал "ВИЕ СТЕ ЧАСТ ОТ НАС"

На 02 юни 2018 в парк "Братска могила", кв. Орландовци - район "Сердика" се проведе церемония по откриване на новоизградена спортна площадка със съоръжения за фитнес.
На откриването присъстваха г-жа Албена Атанасова - зам. кмет на Столична община, инж. Тодор Кръстев - кмет на район "Сердика",експерти от Столична община и районната администрация.
Проведе се състезание по парк фитнес, организирано от дирекция "ПИСТ" - Столична община, съвместно със Спортен клуб по гимнастика, стрийтфитнес "Стрийт уоркаут България" и СО - район "Сердика".
Инициативата е насочена към любителите на фитнеса в паркова среда и предлага възможност за професионални демонстрации и надпревари. 

Новоизградена спортна площадка в парк "Братска могила"

Столична община - район "Сердика", в качеството си на партньор по проект "Заедно към по-добро", съвместно с 59-то Обединено училище "Васил Левски", гр. София и Сдружение "Информационна трибуна за хора в риск", организира посещение на ученици в сградата на районната администрация. Най-голям интерес за децата по време на посещението, което се състоя в заседателната зала на район "Сердика", предизвика срещата им с кмета на района - г-н Тодор Кръстев, който ги запозна с основните си дейности.

             В последвалата обиколка на сградата, учениците се запознаха  и с работата на районната администрацията. Мероприятието е част от пакет мерки, целящи да повишат мотивацията на учениците от етническите малцинства за по-активно участие в образователния процес и ранно кариерно ориентиране, като по този начин се работи за намаляване дела на преждевременно напусналите образователната система." 

Проектът е финансиран от Оперативна програма

"Наука и образование за интелигентен растеж".

Посещение на ученици