На 27 май 2018 г. се състоя традиционния събор в кв. Бенковски, наречен още "Събор на родовете". 
Културното събитие се проведе под патронажа на инж. Тодор Кръстев - Кмет на район "Сердика". 

Беше изнесена богата културно-музикална програма, която създаде ведро настроение на жителите и гости на квартала.

Събитието е част от Календара на културните събития на Столична община - 2018. 

Събор на родовете 2018

                        

В изпълнение на проект "Интеграция на ученици от етническите малцинства в образователната система" по Оперативна програма "Наука и образование за интелигентен растеж" 2014-2020  по  Дейност 8 "Съхраняване и развиване на културната идентичност на учениците от етническите малцинства и техните връстници в интеграционна мултикултурна среда"  на  30 май 2018 г.  от 14.00 часа в залата на НЧ "Пенчо Славейков", кв. Орландовци  ще се проведе мероприятие.

Учениците от етническите малцинства от 59 ОбУ "Васил Левски", разделени по групи ще представят наученото през двете години от реализирането на проекта и от допълнителните занимания по клубове.