МКБППМН, район Сердика организира и реализира Общински стратегии.

Основната цел на стратегиите е превантивно – информационна работа  по проблеми, свързани с предотвратяване и противодействие на противообществените прояви сред малолетните и непълнолетните. 

В стратегията " Девиантно поведение при най - малките " психологът Стефка  Балтова работеше с   най – малките  деца от  59 ОУ «Васил Левски»  Іа и Іб клас и ІІ , ІІІ клас  , както и с малчуганите от  29 СУ «Кузман Шапкарев» - І, ІІ , ІІІ,  класове.

Общо обхванатите деца в тази стратегия са около 110.

ТУРНИР ПО ЛЕКА АТЛЕТИКА В СО- РАЙОН "СЕРДИКА"

На 26 април 2018 г. в 58 ОУ „Сергей Румянцев” под патронажа на инж. Тодор Кръстев - Кмет на район "Сердика" се проведе традиционния Турнир по лека атлетика. Турнирът се реализира по проект "Спорт и здраве", финансиран от Програма за развитие на физическото възпитание и спорт в Столична община. 
Спортното събитие се провежда за девета поредна година в СО - район "Сердика". Участие взеха 130 състезатели от общинските училища, във възрастови групи /3-4 клас; 5-7 клас и 8-10 клас/, в дисциплините - 50 метра гладко бягане, скок на дължина и кросово бягане.
Кметът на района поздрави всички участници и преподаватели за проявената активност и участието им в спортното мероприятие. Турнирът премина в дух на феърплей. Всички участници получиха тениски, а състезателите заели призови места бяха наградени с медали и грамоти. Отборите заели призови места бяха наградени с купи.
Проектът "Спорт и здраве" се реализира в подкрепата на инициативата „София – Европейска столица на спорта 2018”.