В изпълнение на проект "Интеграция на ученици от етническите малцинства в образователната система" по Оперативна програма "Наука и образование за интелигентен растеж" 2014-2020 в началото на новата учебна 2017/2018 година се организира спортно събитие "Да успяваме заедно".

Спортното мероприятие се проведе на 28 септември 2017 година в 59 ОУ "Васил Левски".

Учениците, взели участие в проектна дейност 3  "Интеграция на застрашени от отпадане от училище ученици от етническите малцинства чрез допълнителни занимания със спорт и дейности на открито" демонстрираха придобитите знания и умения от участието си в дейността пред родители, учители, гости и др. По време на събитието децата взеха участие в състезания по футбол и баскетбол.

Инж. Тодор Кръстев - Кмет на СО - район "Сердика"  на 16 септември участва в официалното откриване на кампанията "Европейската седмица на мобилността 2017"
Отборът по приложно колоездене на 14 СУ "Проф. д-р Асен Златаров" - район "Сердика" с ръководител Добринка Чорбанова  се включи във вело шествието  и  в Деня на отворените врати, проведен в Дома на съюза на транспортните синдикати в България, свързан с безопасността на движението на пътя и мобилността.
На 18 септември, в рамките на кампанията Европейска седмица на мобилността, деца от ДГ 106 "Княгиня Мария Луиза"  и ученици от 48 ОУ "Йосиф Ковачев" - район "Сердика" рисуваха с тебешири върху асфалта на локалното платно до сградата на Центъра за градска мобилност, на тема: "Заедно стигаме по-далеч" - как виждам транспорта на бъдещето като стана голям/а".

На 04.09.2017 г. от 19.00 ч. на Спортен комплекс " Орландо спорт", ще се проведе благотворителен ZUMBA fitness class в подкрепа на малкият Бобчо.

Детето е на 11 г. с диагнози - церебрална парализа-квадрипареза и полимикрогирия.

Вход - свободен!

Ще бъде поставена кутия в която всеки, ще може да помогне на детето и неговото семейство - колкото прецени.

Благотворителната кауза е организирана от Федерация адаптирана физическа активност Балкани и Черноморска област /FAPA www.fapabbs.eu / и е подкрепена от:

ZUMBA fitness with SLAV & DESI, Спортен клуб WONDERS, Спортен комплекс " Орландо спорт", трапезна вода "Крит" и много гост инструктори по Пилатес и ZUMBA fitness.

Очакваме всички, които са готови да спортуват, да се забавляват и да подкрепят едно дете в нужда!!!