МКБППМН,  район Сердика  има изнесен консултативен кабинет в училища от района. На терен специалисти от комисията работят с децата.

Темите са обширни, обсъдени и интересни за децата. Децата, с които се занимават специалисти от МКБППБН, са по заявка от родителите или от учителите, със съгласието на родителите.

Едно от заниманията беше на тема, свързана с безопасно ползване на интернет и как да се предпазим от вредно и забранено съдържание в мрежата. Имаше примери от реалността и продължихме с полезна дискусия.

МКБППМН,  район Сердика, работи по Общински стратегии за превенция. На 16.04.2018г. в 14 СУ „Проф. д-р Асен  Златаров“  работихме по програми:

  • „Пътнотранспортен травматизъм ”
  • „ ХИВ и СПИН”.

В 8 клас МКБППМН , съвместно със СРЗИ организира  часове с децата, които се запознаха с причинителя на СПИН, начини на предпазване и как да избегнем рисково поведение.

По темата за пътнотранспортен травматизъм  учениците видяха как биха се чувствали при употреба на 3 промила алкохол, с помощта на алкоочила.