Столична община - район "Сердика", в качеството си на партньор по проект "Заедно към по-добро", съвместно с 59-то Обединено училище "Васил Левски", гр. София и Сдружение "Информационна трибуна за хора в риск", организира посещение на ученици в сградата на районната администрация. Най-голям интерес за децата по време на посещението, което се състоя в заседателната зала на район "Сердика", предизвика срещата им с кмета на района - г-н Тодор Кръстев, който ги запозна с основните си дейности.

             В последвалата обиколка на сградата, учениците се запознаха  и с работата на районната администрацията. Мероприятието е част от пакет мерки, целящи да повишат мотивацията на учениците от етническите малцинства за по-активно участие в образователния процес и ранно кариерно ориентиране, като по този начин се работи за намаляване дела на преждевременно напусналите образователната система." 

Проектът е финансиран от Оперативна програма

"Наука и образование за интелигентен растеж".

Посещение на ученици

В изпълнение на проект "Интеграция на ученици от етническите малцинства в образователната система" по Оперативна програма "Наука и образование за интелигентен растеж" 2014-2020  по  Дейност 8 "Съхраняване и развиване на културната идентичност на учениците от етническите малцинства и техните връстници в интеграционна мултикултурна среда"  на  30 май 2018 г.  от 14.00 часа в залата на НЧ "Пенчо Славейков", кв. Орландовци   се  проведе мероприятие.

Представени бяха:  Клуб „Традиции и култура на етносите“, учениците от който показаха драматизация на приказка; Клуб „Да сготвим заедно“, където наученото беше  представено под формата на кетъринг и вкусна баница. Своите умения представиха и учениците от  клуб „Аз и компютъра“. Особено запалени бяха спортистите от клубовете „Баскетбол“ и „Футбол“. На изявите присъстваха и учениците от клуб „Сексуално и репродуктивно здраве“. Отчетени бяха и резултатите от проведените изнесени обучения.

Учениците от етническите малцинства от 59 Обединено училище, разделени по групи  представиха наученото през двете години от реализирането на проекта и от допълнителните занимания по клубове и показаха как всеки един млад човек независимо от етническата си принадлежност може да придобива знания и умения, съхранявайки културната си идентичност  и заедно с това да постига напредък чрез образователната система.

Сдружение „Училищно Настоятелство към 60 ОУ св.св. Кирил и Методий”  с любезната подкрепа на инж. Тодор Кръстев, кмет на Столична община р-н „Сердика“ ВИ КАНЯТ на празник  „ФАБРИКА ЗА УСМИВКИ” организиран по случай Международният ден на детето

 Дата на провеждане 01.06.2018 г. от 12:00 час до 20:00 часа

Място на провеждане: гр. София, кв. Бенковски, Стадион Бенковски

В рамките на деня са осигурени:

  • надуваеми атракциони и механични съоръжения,
  • творчески работилници, където децата ще могат да управляват роботи с мобилно устройство, да рисуват, да оцветяват гипсови фигури, да моделират глина, да редят конструктури и т.н.

В часовия диапазон от 12:00 часа до 17:30 часа ще бъдат проведени забавни щафетни и рулеви игри на открито за малки и големи.

При желание и сформиране на отбори ще бъде проведена футболна среща.

В 15:00 часа ще бъдем посетени от екип Столична дирекция за пожарна безопасност и защита на населението, който ще проведе практическо обучение за реакция при бедствия, аварии и пожари, а след това ще предостави възможност на желаещите деца да изпробват оборудване за гасенене на пожари.

В 16:00 часа екип на СДВР ше проведе практическо обучение и демострация с обучени полицейски кучета и коне, ще отговори на поставените въпроси и ще предостави възможност на децата да си направят снимка за спомен.

В края на деня ще загреем „ЗУМБА СЪС СЛАВ И ДЕСИ“, след това ще се насладим на детски концертни изпълнения.

.....И накрая на случаен принцип ще изтеглим и ще връчим големи награди.

 

 

Организаторите изказваме искрените си благодарности на Издателство „Просвета”, Издателство ФЮТ, Списание National Geographic, ZOOM Design, VIP repair, SpoDari by Тумба Сълюшънс ООД, Innovation Center, Коколандия, Астера козметикс АД, Ресторант „Кестените”, Книжарница „Мондарт”, „Нико-86” ООД, „Сани Конс” ООД, WellDone; Ригинг про ЕООД, „Марийка Боева-МТБ” ЕООД, ЕТ „Емилия Пенева”,  благодарение на които празникът ще бъде безплатен.

 

За всяко дете ще има подарък изненада.

ЗАПОВЯДАЙТЕ ДА СЕ ЗАБАВЛЯВАМЕ ЗАЕДНО.