На 17 май 2018 г. в спортен комплекс "Орландоспорт", кв. Орландовци  под патронажа на инж. Тодор Кръстев - кмет на СО - район "Сердика" се проведе традиционния футболен турнир за "Купата на кмета".

Спортният празник е посветен на Международния ден на спорта - 17 май и се реализира по проект "Спорт и здраве", финансиран по Програма за изпълнение на Общинската стратегия за развитие на физическото възпитание и спорт на Столична община, в подкрепа на инициативата „София – Европейска столица на спорта 2018”.

Участваха 12 отбора от всички общински училища в три възрастови групи - 3-4 клас, 5-7 клас и 8-10 клас. Целта на проекта "Спорт и здраве“ е да популяризира спорта като здравословен начин на живот, възможности за социализация и интеграция чрез спорт на децата от социално уязвими групи.

 

Инж. Тодор Кръстев - Кмет на СО - район "Сердика" изпрати Поздравителен адрес
до Директорите на общинските училища и детски градини, по-случай настъпването 
на 24-май - Деня на славянската писменост и култура.

МКБППМН, район Сердика  е предвидила дейности, кампании, прояви и конкурси в плана за 2018г. Част от тези дейности е обучение съвместно със СРЗИ на тема :  «Превенция на ХИВ СПИН. Измерване на въглероден монооксид – активни и пасивни пушачи с апарат».

Обучението  се проведе в залата на СО – район «Сердика» на 21.05.2018г. от 11.00 – 16.00часа. Обучението започна с приветствие от председателя на МК- инж. Тодор Кръстев. По проблематиката се изказа и началника на 02 РУ – СДВР, Иван Каназирски.

В обучението взеха участие секретари на МКБППМН от всички райони на Столична община, представители на 02 РУ – СДВР и членове на МКБППМН – район Сердика.

Лектор беше Васил Кожухаров – СРЗИ – Промоция на здраве.