МКБППМН, район Сердика приключи работата по Общински стратегии за учебната 2017/ 2018г.

МКБППМН, под патронажа на кмета на район «Сердика»  и председател на МКБППМН - инж. Тодор Кръстев осигури награди за най – малките ученици от  59 ОУ «Васил Левски».

В поредица от часове, децата учиха за Агресията - вербална, когато се обиждат и невербална, когато се бият. Децата могат да различават видове поведение и тип агресия , както и  " Да казват "НЕ" на агресията".

ПРОГРАМА – „ЛЯТНА ВАКАНЦИЯ - 10

за деца в неравностойно положение, МКБППМН ,

 Район „Сердика”

/02.07.2018г. – 13.07.2018г./

 

За десета поредна година Местната комисия за борба срещу противообществените прояви на малолетни и непълнолетни , към СО – Район „Сердика”, организира  програма за деца с противообществени прояви и деца в риск. Програмата ще обхване част от лятото , когато децата не са на училище и имат повече свободно време.

Превенция на противоправни деяния, чрез спорт /плуване, колоездене, футбол, бадмингтон, волейбол, шах, танци /, туризъм, култура, посещение на музеи, църкви, манастир, институции, са сред заниманията с децата. Организирано е посещение в Български червен кръст, със симулация на земетресения, различна степен, както и оказване на първа долекарска помощ.  Това оставя дълбоко впечатление у децата.

Друга превантивна дейност е насочена срещу алкохола и цигарите, чрез  посещение в СРЗИ, където децата ще изпитат чрез симулация какво е да си изпил 3 промила алкохол и да се опитваш да вървиш , чрез т.нар. „алкоочила”.

А в Националния политехнически музей ще има демонстрации и опити от физиката и химията.

Приятно забавление!!!

 

Начало на програмата „Лятна ваканция” е 10.00 ч. на 02.07.18г.

Сборен пункт пред сградата на район „Сердика”, бул.” Княгиня М. Луиза” №88

МКБППМН, район Сердика организира и реализира Общински стратегии за учебната 2017/ 2018г.

По стратегията " Девиантно поведение при най - малките " психологът Стефка  Балтова работеше с   учениците от І, ІІ и ІІІ класове . Раздадени бяха награди за най – малките в 29 СУ «Кузман Шапкарев» , осигурени от кмета на район «Сердика»  и председател на МКБППМН.