МКБППМН, район Сердика продължи с работата  по превантивната програма „Асертивно поведение”, част от Общинските стратегии за 2018г.

На 08.06.18 г., в 14 СУ „Проф. д-р Асен Златаров”, се проведоха семинарни обучения с учениците от 5-те, 6-те и 7-те класове на тема „Социални умения“, организирани от професионален екип към МКБППМН р-н „Сердика“, със секретар на комисията г-жа Мая Митева.

          Водещ на обученията беше психологът Станислав Пандин, обществен възпитател на МКБППМН р-н „Сердика”.

          Екипът от специалисти към местната комисия изказва своите благодарности на кмета на район „Сердика“ инж. Тодор Кръстев, както и на директора на училището – г-н Ернест Георгиев, за оказаната незаменима подкрепа при осъществяването на обученията.

МКБППМН, район Сердика работи по превантивната програма „Асертивно поведение”, част от Общинските стратегии за 2018г. Водещ на програмата беше психологът Станислав Пандин, обществен възпитател на МКБППМН р-н „Сердика“, дългогодишен училищен психолог и преподавател в Софийския университет „Св. Климент Охридски“. Съвместно с г-жа Пламенка Петрова разработиха и реализираха различни дейности по тази превнтивна програма.

 Второто проведено занимание за деца беше в 5-те, 6-те и 7-те класове на 58 ОУ „Сергей Руманцев” и се проведе на 06.06.2018г. 

          Екипът от специалисти към местната комисия изказва своите благодарности на кмета на район „Сердика“ инж. Тодор Кръстев, както и на директора на училището –

г-н  Костадин Мустайков за оказаната незаменима подкрепа при осъществяването на обученията.

Превантивната програма „Асертивно поведение”

На 05.06.2018г. в 100 ОУ „Найден Геров” се проведе семинарно обучение с ученици от 5-те, 6-те и 7-те класове на тема „Социални умения“, организирани от професионален екип към МКБППМН р-н „Сердика“, със секретар на комисията г-жа Мая Митева.

          Водещ на обученията беше психологът Станислав Пандин, обществен възпитател на МКБППМН р-н „Сердика“, дългогодишен училищен психолог и преподавател в Софиския университет Св. „Климент Охридски“.

          Екипът от специалисти към местната комисия изказва своите благодарности на кмета на район „Сердика“ инж. Тодор Кръстев, както и на директора на училището –

г-жа Румяна Темелкова за оказаната незаменима подкрепа при осъществяването на обученията.

    

        

Социални умения